Day: September 29, 2019

ผู้ว่าราชการติดตามผลการบริหารราชการในจังหวัด

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีติดตามการปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐ เร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจจังหวัด วันที่ 26 ก.ย.62 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกันยายน 2562 […]

Back To Top