ปฏิบัตรการปิดล้อมตรวจค้น 1368 ทั่วไทยปลอดภัยยาเสพติดครั้งที่ 12

“ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ครั้งที่ 12”
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศ พบว่ายังมีความรุนแรงอยู่ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สั่งการให้ สำนักงาน ปปส.ภาค/กทม. ร่วมกับหน่วยงานภาคี บูรณาการด้านการข่าว และสนธิกำลัง ปิดล้อมตรวจค้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลข่าวสารจากการร้องเรียนผ่าน สายด่วน 1386 และข้อมูลจากการร้องหรือการสืบสวนของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันและปราบ ยุติการแพร่ระบาดยาเสพติดในระดับพื้นที่ และลดความเดือดร้อนของประชาชน

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พ.ต.ต.สุริยา สิงหโกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภาค 8 พ.อ.นุกูล ดำสุวรรณ หน.ชป.ปส.ทภ.๔ พ.อ.สุพจน์ สวาตฆพรรณ รอง ผบ.ขกท พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้ ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 พ.ต.อ.มนเฑียร เป้าทอง ผกก.สภ.สิชล ได้สั่งการให้ นายสราวุธ ภักดี ผอ.บก.ปปส.ภ. 8 ร.อ.ชอบ บริบูรณ์ รอง ผบ.ร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ร.ต.อ.สุรชัย ณ นคร รอง สวป.สภ.สิชล ร.ท.ภูวนัย นาวาแก้ว หน.กอ.รมน.ภาค 4 พร้อมกำลัง จำนวน 60 นาย ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แผน “ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ครั้งที่ 12” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดยาเสพติด และลดความเดือดร้อนของประชาชน
ผลการปฏิบัติขั้นต้น จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
1.นายภักดี โจมฤทธิ์ บ้านเลขที่ 43/1 ม.7 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ของกลางใบพืชกระท่อม จำนวน 30 ใบ กัญชาแห้ง จำนวน 2 ถุง อุปกรณ์การเสพ จำนวน 1 ชุด ซึ่งนายภักดีฯ แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
2.นายอภิสิทธิ์ สมเขาใหญ่ บ้านเลขที่ 25/1 ม.9 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ของกลาง อาวุธปืนลูกซองสั้น จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน จำนวน 5 นัด น้ำต้มพืชกระท่อม ปริมาตร 2 ลิตร กัญชาแห้ง จำนวน 1 ถุง ต้นพืชกระท่อม จำนวน 2 ต้น และอุปกรณ์การเสพ จำนวน 1 ชุด แจ้งข้อกล่าวหานายอภิสิทธิ์ฯ ว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
3.นายจักรกริช เสียงเพราะ บ้านเลขที่ 284/1 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ของกลางยาบ้า จำนวน 1 เม็ด ไอซ์ น้ำหนัก 0.4 กรัม จำนวน 2 ถุง และอุปกรณ์การเสพ จำนวน 1 ชุด แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
4,นายพงษ์พัฒน์ เพิ่มพูน บ้านเลขที่ 97 ม.1 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พร้อมของกลาง ไอซ์ น้ำหนัก 1.8 กรัม จำนวน 1 ถุง และอุปกรณ์การเสพกัญชา จำนวน 1 ชุด แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
สรุป จับกุมขั้นต้น ผู้ต้องหา จำนวน 4 คน ของกลาง ยาบ้า จำนวน 1 เม็ด ไอซ์ น้ำหนัก 2.6 กรัม (3 ถุง) กัญชาแห้ง จำนวน 3 ถุง ใบพืชกระท่อม จำนวน 30 ใบ และต้นพืชกระท่อม จำนวน 2 ต้น น้ำต้มพืชกระท่อม ปริมาตร 2 ลิตร อุปกรณ์การเสพ จำนวน 5 ชุด อาวุธปืนลูกซองสั้น จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุน จำนวน 5 นัด
การขยายผล
จากการจับกุมในช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปส.ภ.8 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยฝึกการรบพิเศษที่ 4 เจ้าหน้าที่ทหารชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ข่าวกรองทหาร ปฏิบัติการ สืบสวนขยายผล สามรถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ดังนี้
1.นางสาวณัฐริกา ขัมพานนท์ 99/1 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ของกลางยาบ้า 1 เม็ด ไอซ์ 0.9 กรัม โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
2.นางสาวศริรัตน์ วิบูลย์ศิลป์ 99/1 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ของกลาง ไอซ์ 78 กรัม โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
3.นายกิตติพจน์ ศรีไพโรจน์ และนายธวัชชัย ศรีไพโรจน์ 99/1 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พร้อมของกลาง พืชกระท่อม 1 กก. โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
4.นายอรรถกฤษ ศรีสุข 35 ม.5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พบยาบ้า 146 เม็ด ไอซ์ 73.8 กรัม จำนวน 1 ถุง และไอซ์ 3.9 กรัม จำนวน 1 ถุง โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์และยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
5.นายเฉลิมพงศ์ คิดดี 22/1 ม.6 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พบ ไอซ์ 1.5 กรัม โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
6.นายวศิน จันทร์สุวรรณ 35/5 ม.5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พบ ยาบ้า 6 เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

สรุปรวมทั้งสิ้น ผู้ต้องหา 11 คน ยาบ้า 154 เม็ด ไอซ์ 160.7 กรัม กัญชาแห้ง 3 ถุง กระท่อม 30 ใบ/ 2 ต้น และ 1 กก. น้ำต้มพืชกระท่อม 2 ลิตร อุปกรณ์การเสพ 9 ชุด อาวุธปืนลูกซองสั้น 1 กระบอก เครื่องกระสุน 5 นัด
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสิชล ดำเนินคดีต่อไป

Back To Top