เทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุยเปิดกินฟรีปีละหน

ชาวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินับหมื่นคน แห่ร่วมงานประเพณีกินข้าวห่อและบุฟเฟ่ต์ชายหาด “กินฟรี ปีละหน คนกันเอง

เย็นวันที่ 18 ก.ย.62  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รอง.ผวจ เป็นประธานเปิดงานประเพณีกินข้าวห่อเกาะสมุย และบุฟเฟ่ต์ชายหาด “กินฟรี ปีละหน คนกันเอง” ในงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” ที่จัดขึ้น ณ บริเวณชายหาดเฉวง อำเภอเกาะสมุย โดยมีประชาชนชาวอำเภอเกาะสมุย ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมงานนับหมื่นคน

โดยนายวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 หรือ Samui festival 2019 ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะสมุยและจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ความเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง อาหาร รวมถึงกิจกรรมทางด้านบันเทิง และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อเกาะสมุยและบุฟเฟ่ต์ชายหาด “กินฟรี ปีละหน คนกันเอง ณ บริเวณหาดเฉวง และบริเวณสวนสาธารณะอ่าวหัวถนน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวสมุย

โดยการกินห่อและบุฟเฟ่ต์ชายหาดที่จัดขึ้น ณ บริเวณหาดเฉวง เริ่มจากด้านหน้าโรงแรมเทรดวินส์ บาย ลาวาน่า ยาวไปจนถึงโรงแรมอาร์คบาบีช รีสอร์ท รวมระยะทางประมาณ 1,300 เมตร ลักษณะของการจัดงานเป็นการผสมผสานกันระหว่างประเพณีกินห่อของชาวสมุย และการจัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการต่างๆ เข้าร่วมจัดอาหารบุฟเฟ่ต์ จำนวน 185 แห่ง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย ตำบลตลิ่งงาม ตำบลแม่น้ำ และตำบลบ่อผุด ได้นำปิ่นโตเข้ามาร่วมงานจำนวนกว่า 2,000 เถา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ประเพณีกินห่อเกาะสมุย เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ซึ่งในสมัยก่อนชาวสมุยที่ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ทำนา เมื่อเดินทางไปทำงานซึ่งอยู่ไกลบ้านพัก ก็จะนำอาหารไปรับประทานตอนกลางวัน หรือเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ก็จะต้องนำอาหารไปรับประทานด้วย ซึ่งเรียกว่าข้าวห่อ เริ่มจากการกินข้าวห่อเพียงคนเดียวหรือสองคน จากนั้นก็มีการขยายเป็นการกินข้าวห่อเป็นคณะเล็กๆ ภายในเครือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมเยียน ภาชนะที่บรรจุอาหารจะทำจากวัสดุธรรมชาติ อาหารจะเป็นอาหารคาวหวานต่างๆ สถานที่กินห่อมักนิยมกันที่ชายหาดริมทะเล หรือสถานที่ร่มรื่นริมแหล่งน้ำลำธาร โดยใช้เสื่อปูรองนั่งรับประทานอาหาร ช่วงหลังก็จะมีการพัฒนาขึ้น ภาชนะใส่อาหารก็จะเปลี่ยนมาเป็นปิ่นโต สถานที่กินห่อจัดให้มีโต๊ะเก้าอี้ ซึ่งการกินข้าวห่อของชาวเกาะสมุย ก็คือการนำอาหารไปรับประทานนอกบ้านนั่นเอง.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ภาพข่าว

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top