นายกตรวจงานพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ในโอกาสตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ว่าที่ ร.ต.เจษฎา เพชรเกลี้ยงนครศรีธรรมราช / รายงาน

Back To Top