กองบิน7 มอบทุนการศึกษา

กองบิน7 สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยบริการประชาชน “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”

วันที่ 11 ก.ย.62  ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่านาง หมู่ที่ 3 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย คุณปวริศา มหาขันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” มอบถังบรรจุน้ำและแผง Solar cell ให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อ ต.ท่าสะท้อน และประปาหมู่บ้านชุมชนท่านาง ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัย

นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ กล่าวว่า กิจกรรม “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน ทำการติดตั้งชุดกรองน้ำ และแผง Solar cell ให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อ และหมู่บ้านได้มีน้ำไว้บริโภค นอกจากนี้ยังออกหน่วยมิตรประชากองบิน 7 ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน ประกอบด้วย การให้บริการด้านการแพทย์ การบริการตัดผมชาย บริการเสริมสวยสตรี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ การให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด การแนะนำเส้นทางสู้กองทัพอากาศ และการแสดงดนตรีเพื่อให้ความบันเทิง จากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ กองบิน 7 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา ตู้ยาสามัญประจำบ้าน ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านท่านาง โรงเรียนบ้านนาค้อ และโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์

ทั้งนี้กองบิน 7 ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป.

Back To Top