ส่วนล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สมุยตรวจความพร้อม

คณะล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมนายกรัฐมนตรีเปิดงาน “Samui Festival 2019”

วันที่ 6 ก.ย.62 ข นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งนำโดยนายสุจินต์ เพชรเนียน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม ที่เดินทางลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ อำเภอเกาะสมุย

ในการนี้ คณะล่วงหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้สำรวจพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำพรุเฉวง ตำบลบ่อผุด จากนั้นเดินทางไปยังลานพรุเฉวง ซึ่งเป็นสถานที่เปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” ก่อนเดินทางไปยังวิทยาลัยอาชีวภาวนาโพธิคุณ ตำบลหน้าเมือง เพื่อประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ งานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 “Samui Festival 2019” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความเป็นสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง โดยรูปแบบและแนวคิดการจัดงาน เป็นการผสานความร่วมมือระหว่างชุมชน การพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น.

Back To Top