พิธีเปิดสวนป่าประชารัฐ

สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานีเปิดสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย หวังให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ

วันที่ 5 ก.ย.62 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจัดขึ้น ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศน์ ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายได้อีกด้วย

นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กล่าวว่า สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี มีสภาพป่าเป็นสวนป่าไม้ในวงศ์ยางที่สำคัญทางเศรษฐกิจและด้านอนุรักษ์ รวมทั้งป่าดั้งเดิมซึ่งเป็นป่าดิบแล้ง พื้นที่ขนาดใหญ่จำนวน 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งสำนักงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายของประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและต่างจังหวัด รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหารเกณฑ์และทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของเยาวชน เป็นแหล่งเก็บหาของป่า ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ ผัก และสมุนไพรต่างๆ แก่คนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย
สำหรับการเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า การไม้ป่าเพื่อเศรษฐกิจ การจัดนิทรรศการส่งเสริมและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และกิจกรรมเดิน – วิ่ง ชมไพร เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร.

Back To Top