พิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ชาวบ้านผู้ประสพภัย

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญทิพญพงศ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยป่าพรุควนเคร็ง โดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส่วนหน้า) ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ว่าที่ร.ต.เจษฎา เพชรเกลี้ยง
พงศพัศ หนูเอียด/ นครศรีฯ

Back To Top