Month: July 2019

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอกสมพงษ์ ทิพย์อาภากุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเ มืองภูเก็ตพร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ร้านไม้หมอนรีสรอท์พร้อมด้วยร้านไม้หมอนซีฟู๊ตจังหวัดภูเก็ต

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารโรงโม่หินมานะศิลา 2537 จำกัด […]

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโทประมวล จ่ายกระโทก รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวภูธรกำมลาจังหวัดภูเก็ตพร้อมครอบครัว

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอก อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาส […]

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจอกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตพร้อมข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายกรีฑา แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิชิตจังหวัเภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร […]

ตำรวจภาค 8 เปิดสัมนางานป้องกันปราบปรามเชิงรุก

พิธีเปิดการสัมนางานป้องกันปราบปรามเชิงรุกตำรวจภูธรภาค 8 เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พล.ต.ท. พงษ์วุฒิ […]

กรอ.เสนอแนวคิด

กรอ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเสนอแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม บ่ายวันที่ 23 ก.ค.62 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

Back To Top