ปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ปลูกต้นไม้มงคลต้นรวงผึ้งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สฎ.พร้อมข้าราชการตำรวจหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุราษฏร์ธานีร่วมปลูกต้นไม้ ณ.บริเวณ ถนนเฉลิมพระเกิยรติ
ถนนศรีสุราษฎ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

Back To Top