ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาชที่10

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ พัน

ตรี กิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ

คณะผู้บริหารบริษัทบาง

สวรรค์น้ำมันปาล์ม จำกัด

อำเภอพระแสง จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี พร้อมพนัก

งานลูกจ้างและครอบครัว

Back To Top