ตำรวจภาค 8 เปิดสัมนางานป้องกันปราบปรามเชิงรุก

พิธีเปิดการสัมนางานป้องกันปราบปรามเชิงรุกตำรวจภูธรภาค 8 เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พล.ต.ท. พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผบช.ภาค 8 เป็นประธานในพิธัเปิดการสัมนางานป้องกันปราบปรามเชิงรุกในเขตพื้นที่รัผิดชอบตำรวจภาค 8 ทุกสถานีในพื้นที่ 7 ตังหวัดภาคใต้ตอนบนมี จ.ชุมพร ระนอง พังงาภูเก็ต กระบี่ สุราษฏร์ธานีและนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้เข้ารับการสัมนามี ผกก.รอง.ผกก.ป.
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามให้มีคุณภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตร่างกายแก่ประประชาชนโดยมีวิทยากรคุณภาพ พล.ต.ต.ดร.วันไชยเอกพรพิชญ์ รอง.ผบช.ภ.8 บรรยายให้ความรู้เปิดมุมมองการป้องกันปราบปรามพล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ  บรรยายเรืององค์ความรู้งานป้องกันปราบปราม พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง.ผบก.ภ.จว.สฎ.บรรยายให้ความรู้และอาจารย์ศุภกิจ รุ่งโรจน์ นักสร้างแรงบันดาลใจชื่่อดังบรรยายณ.ห้องประชุมใหญ่โรงแรมบรรจงบุรีสุราษฎร์ธานี

Back To Top