นายกเหล่ากาชาติเยี่ยมผู้สูงวัย

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอเคียนซาเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีฐานะลำบากยากจน ตามโครงการ ” ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย”

นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซา ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีฐานะลำบากยากจน ตามโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ” จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย นางเลี่ยน เพชรอาวุธ อายุ 105 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสด็จ , นางพวง เพ็งสกุล อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ , นางด่วน ประพัฒน์ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 760/1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเสด็จ , นางเล็ก สุณาวัฒน์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ , นางเจือ บุญฤทธิ์ อายุ 96 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญคามวารี , นางเยื้อง พรามศรีชาย อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญคามวารี และนายประกิจ ลิ้มวงศ์ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 21/2 หมู่ 3 ตำบลเขาตอก

ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ได้พบปะพูดคุยและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุทั้ง 7 ราย พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย.

Back To Top