ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสมหวัง

ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”

 

วันที่ 20 ก.ค.62 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในห้วงวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับจังหวัด พร้อมกันทุกจังหวัดในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดขึ้น ณ วัดสมหวังวนาราม ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้แทนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นำจิตอาสาทุกคนนั่งคุกเข่ากำหมัด คว่ำมือวางบนหน้าขา กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน และกล่าวคำว่า “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง จบครั้งสุดท้ายแล้วเปล่งเสียงร้อง “เฮ้….” พร้อมกับชูมือขวากำหมัดขึ้นข้างเดียว เสร็จแล้วจิตอาสาทั้งหมด ได้แบ่งโซนกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ลำน้ำ ลำคลอง ตามที่ได้กำหนดไว้.

Back To Top