สคบ.ตรวจร้านสังฆภัณฑ์ สฏ.

สคบ.สุราษฎร์ธานี ออกสุ่มตรวจร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

บ่ายวันที่15 ก.ค.62 นางแววตา อาจหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะทำงาน สคบ.ด้านฉลาก และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนสำนักงานคุ้มบริโภคเขต 4 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบห้างร้าน ผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจติดตาม แนะนำ และขอความร่วมมือสถานประกอบการและห้างร้านต่างๆ ที่มีการจัดจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ให้จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีฉลากสินค้าที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23(พ.ศ.2550) เรื่องให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประกอบกับในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของทุกปี มีประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นจำนวนมาก จึงต้องคุมเข้มให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจ และห้างร้านต่างๆ ให้จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน และต้องมีการติดฉลากบอกรายละเอียดของสินค้าที่ชัดเจน

ทั้งนี้จากออกตรวจติดตามสถานประกอบการและห้างร้านต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามที่ทางการกำหนด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการ ห้างร้านต่างๆ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้าที่บรรจุ จำนวนและราคา ชื่อผู้จัดจำหน่าย วันเดือนปีที่หมดอายุของสินค้า เพื่อความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้หากผู้บริโภคพบว่าผู้จำหน่ายไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077 – 206683 หรือสายด่วน สคบ.1166

Back To Top