งานอุปสมบท

ร่วมงานอุปสมบทหลานชาย…..ผอ.พิทยา รัตนพันธ์ ผอ.ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี ศอ.บต. ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานอุปสมบท นายอภิรักษ์ (น้องต้น) ดวงแก้ว ซึ่งเป็นหลานชาย และเป็นบุตรชายของนายอำนาจ ดวงแก้ว และนางมวล สินพรหม โดยได้ทำการโกนผมนาคที่บ้านพักเลขที่ 95 ถนนเทศบาล 9 (ข้างคนบก) อ.เมือง จ.ยะลา ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 และทำการอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

Back To Top