เข้าวัดทำบุญ

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒ เวลา​ ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมพิธีหล่อเทียนของวัดท่าช้าง และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอพระพรหม ณ วัดท่าช้าง ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช มีข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน พุทธบริษัท นักเรียน ไปร่วม จำนวน 420 คน

Back To Top