ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี
นายบรรเจิด สาริพัฒน์นายอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีเพื่อรังฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ณ.ห้องประชุมอำเภอเมือง

Back To Top