เชิญร่วมงานอุปสมบท

  • ขอเรียนเชิญท่านที่เคารพ ญาติสนิท มิตรสหายทุกท่านร่วมพิธีอุปสมบทนายอภิรักษ์ ดวงแก้ว ในวันที่13 กรกฎาคม 2562 ณ.พัทธสีมาวัดเมืองยะลา
    ถนนเทศบาล9(หลังวค.ยะลา)เจ้าภาพต้้องขออภัยที่ไม่่่่ได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเอง
Back To Top