รับประกาศองค์กรที่มีผลงานดีเด่น

เป็นตัวแทนองค์กรรับประกาศเกียรติคุณการป้องกนปราบปรามยาเสพติดดีเด่น พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ทำการป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่นโดยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมอบประกาศดีเด่นระดับองค์กรจากนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฏร์ธานีมอบในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ผ่านมาพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับประกาศ

Back To Top