พ.ต.อ.กฤษ์ โอสถาพันธุ์ ผกก.สภ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี

พ.ต.อ.กฤษ์ โอสถาพันธ์ุ ผกก.สภ.พุนพินสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้งานป้องกันปราบปรามเข้มงวดกวดขันด้านความปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นทึ่และนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าออกสนามบินสุราษฏร์ธานีอย่างเข้มงวดประชาชนทั่วไปได้รับอานิสง…

Back To Top