ท่านกรอังกูร ทองนอก อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการภาค 8

ท่านกรอังกูร ทองนอก อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 8
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี ใครมีปัญหาข้อกฏหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมเข้าพบปรึกษาได้ ชาวบ้านกล่าวขานว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมและได้จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องคุ้มครองสิทธิ์และอื่นๆในหลายพื้นที่อำเภอชาวบ้านฝากชมผ่านทางสื่ออาชญากรรม ภาค 8 เจ้านายคงสบายใจ

Back To Top