ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญอุปสมบท

กระผมเริญเทพา_ขอเรียนเชิญท่านที่เคารพที่นับถือร่วมบุญกุศลกับงานอุปสมบทของลูกชายผมในวันที่5กรกฎาคม2562ณสายโท4ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา____
ขอภัยด้วยหากกระผมเรียนเชิญผ่านช่องทางนี้____

Back To Top