สนับสนุนเยาวชนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

ร.ต.ท.พิเชฐ เพ็ชรเรือนทอง รองสว.(ป)กก.6บก. ปทส. ให้การสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่เล่นกีฬามวยทุกชนิดในพื้นทีรับผิดชอบเพื่อลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ได้ลดลง ชาวบ้านนอนตาหลับ

Back To Top