นายตำรวจน้ำดี พ.ต.ต.จรูญ รอดพันธ์ชู

คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ๋-เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรม ภาค 8 ขอนำเสนอนายตำรวจน้ำดีมีมนุษย์สัมพันธ์ยอดเยี่ยมที่ชาวบ้านกล่าวขานไม่ขาดหูว่าเป็นข้าราชการตำรวจที่ติดดินเข้ากับชาวบ้านไดัดีเป็นที่ยอมรับของทุกคนที่ได้สัมผัส พูดจริงมีสัจจะคือคุณลักษณะประจำตัว.นายตำรวจท่านนี้คือ พ.ต.ต.จรูญ รอดพันธ์ชู สารวัตรสืบสวน สภ.ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประทวนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุสาหะ วิริยะ อดทนอดออม หยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั้งสอบได้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจน้อยใหญ่ให้ไปปฏิบัติก็ทำหน้าที่สำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมาจึงเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา มอบหมายให้เป็นนายตำรวจติดตาม ผบก.สุราษฏร์ธานีอีกหน้าที่
ประวัติรับราชการจบจากนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 37 รร.ภ.9. จว.ยะลาเมื่อปี 2529 บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจครั้งแรกที่ สภ.บันนังสตา จังหวัดยะลา กระทั้งปี 2534 ย้ายมา สภ.ขุนทะเล กระทั้งปีปี2554 สอบเลื่อนขั้นเป็นนายตำรวจสัญญบัตรประจำ บชน.ปี2556 ย้ายมาสังกัด ศฝร.ภ.8 ปี2557 เป็นนายตำรวจติดตาม พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.สฎ.ปึ2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรสืบสวน สภ.ขุนทะเล สุราษฏร์ธานี กระทั้งปัจุบัน ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราช ยึดถือคติ ทำในสิ่งที่ถูกและทำวันนี้ให้ดีที่สุด…นี้คือเกร็ดประวัตินายตำรวจน้ำดีที่แนะนำ….

Back To Top