ศิษย์เก่าเยี่ยมศิษย์ใหม่ และอาจารย์ใหม่

ร.ต.ต.ดูรอนิง สาแม รอง สว.จร.สภ.เมืองยะลา (ในฐานะศิษย์เก่า ร.ร.คณะราษฏรบำรุง) พบปะครูนักเรียน ร.ร.คณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

Back To Top