นายเวรมนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม

ร.ต.อ.สิทธิศักดิ์ แก้วมี นว. ผบก.ภ.จว.ยะลา ชาวบ้านชมมาไมขาดสาย ให้การต้อนรับประชาชนด้วยความเป็นกันเองสมกับเป็นนายตํารวจของประชาชนโดยแท้จริง

Back To Top