ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายโสภณ โชติกุลพล
ผู้อำนวยการ-บรรณาธิการบรหาร หน้งสือพิมพ์-เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรม ภาค 8
พร้อมทีมงาน กองบรรณาธิการและครอบครัว

Back To Top