วันต่อต้านยาเสพติดโลกที่สุราษฎร์ธานี

วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสุราษฏร์ธาโดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ.เป็นประธานพร้อมด้วยนายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.นายสัทธิพงษ์ คล้ายอุดม รอง.ผวจ.นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัด นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภาค 8 พ.ต.อ. สุวัฒน์ สุขศรี รอง.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายบรรเจิดสาริพัฒน์ นายอำเภอเมือง นายสุกิจ มีพริ้ง ป้องกันจังหวัดนายเกรียงไกร ศักดิ์เพชร ผช.ป้องกันจังหวัด นายประทีปมีเสน รอง.ผบ.ร้อย อส.จ.นายเจริญเปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก นายวิสูตร อินทร์กำเหนิด นายอำเภอท่าชนะ นายชุมพล กาญจนะ นางโสภา กาญจนะ อดีต สส.ปชป.และหน่วยงานราชการพร้อมทั้งพลังมวลชนนิสิตนักเรียนนักศึกษาจากทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฏร์ธานีร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ.บริเวณริมบึงขุนทะเล และมอบรางวัลโล่เกิยรติยศนักวิ่งในรุ่นต่างๆ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยมีนักวิ่งหลายพันคนนมัครร่วมวิ่งต้านยาเสพติด

โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top