ตำรวจภูธรสุราษฏร์ธานีประชุมบริหาร

ตำรวจภูธรสุราษฏร์ธานีประชุมบริหารโดยมีพล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นประธานพร้อมด้วย พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง.ผบก.พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง.ผบก.พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง.ผบก.พ.ต.อ.สำราญ มาเจริญ รอง.ผบก.พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง.ผบก.พ.ต.อ.ไพศาล สังข์เทพ รอง.ผบก.ร่วมเป็นประธานในการประชุมโดยก่อนการประชุมมึการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจสภ.เมือง สุราษฏร์ธานีโดยมี พ.ต.ท.อรรถกร ใบหา รอง.ผกก.ป.นำทีมรับประกาศและเงินรางวัล ซึ่งทางกองบังคับการได้จัดให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นประจำเดือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นประจำทุกเดือนซึ่งในเดือนมิถุนายนมีสภ.เมืองและสภ.พระแสงสุราษฏร์ธานีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมให้ได้รับประกาศ ส่วนผู้ที่ได้รับประกาศเป็นใครบ้างดูภาพ.โดยมอบประกาศ ณ.ห้องประชุมภูธรจังหวัด
โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top