ศอ.ปส.จ.สุราษฏร์ธานีพิจารณาบุคคลองกรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น

ศอ.ปส.จ.สุราษฎร์ธานีพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร/บุคคล ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดยอดเยี่ยม เนื่องในงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

บ่ายวันนี้(17 มิ.ย.62) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร/บุคคล ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดยอดเยี่ยม ด้านการป้องกัน การบำบัด การปราบปราม และด้านการบริหารจัดการ เนื่องในงานวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ซึ่งปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติด “RUN AGAINST drugs 2019” ระหว่างเวลา 05.00 – 08.30 น. และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น.

สำหรับกิจกรรมในช่วงแรกคือ วิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติด ผู้เข้ากิจกรรมพร้อมกันในเวลา 05.00 – 06.30 น. เพื่อรับอาหารเช้าและเตรียมพร้อมร่างกาย ก่อนปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา 07.00 น. ส่วนช่วงที่ 2 พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน พร้อมกันในเวลา 08.00 – 08.30 น. จากนั้นประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธีในเวลา 08.40 น. ก่อนร่วมรับชมการแสดง TO BE NUMBER ONE ชมวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัด จากนั้นประธานนำพลังมวลชนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 เสร็จแล้วเป็นการมอบถ้วยรางวัลให้กับนักวิ่ง “RUN AGAINST drugs 2019” และมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่นและแคมปัสทัวร์ต้านยาเสพติด ZEED TO SCHOOL CAMPUS TOUR BY AIS ตามแผนนำร่อง “จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ้นภัยยาเสพติด 2562”

จากนั้นร่วมรับชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินวง ZEED และชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.

สุทธิชาติ รัชตะ ข่าว

  1. โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน
Back To Top