ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาเพ็ญ ดำนุ่น ร้านอาการ Dolce vita ดอลเช วิต้า อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมพนักงานและครอบครัว

Back To Top