ร่วมพัฒนาลำน้ำคูคลองจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

บ่ายวันนี้(3 มิ.ย.62) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จิตโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

โดยการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งนี้ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 7 โซน กระจายกันทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เก็บผักตบชวา วัชพืช ตัดหญ้า เก็บกวาด และปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน.

สุทธิชาติ รัชตะ ข่าว โสภณโชติกุลพล ผอ.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top