ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

  1. ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายประเวศ ไทยประยููร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมข้าราชการและครอบครัว

Back To Top