ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฏร์ธานีพร้อมนายเดชา ชโลธร หัวหน้าส่วนอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และครอบครัว

Back To Top