ผู้ว่าสุราษฏร์นำจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาบริเวรรอบศาลากลาง

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้(29 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่ารากชารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ

ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ได้กำหนดเป็น 5 โซนในการดำเนินการ ประกอบด้วย การเก็บขยะ เก็บใบไม้ กิ่งไม้ วัสดุต่างๆ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ ล้างทำความสะอาดถนน ทาแถบสีฟุตบาทจราจร และการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานทุกแห่ง โดยข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน.

Back To Top