เตรียมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

จ.สุราษฎร์ธานีจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และดินคุณภาพอย่างดี พร้อมปลูกในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน นี้

วันนี้(25 เม.ย.62) นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ควบคุมและติดตามการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ณ บริเวณประตูทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล อีกทั้งต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน โดยใช้พื้นที่บริเวณประตูทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 3 คูณ 3 เมตร และพื้นที่รอบนอกขนาด 6 คูณ 6 เมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมหลุมสำหรับปลูกต้นไม้และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้สวยงาม เพื่อให้เสร็จทันตามกำหนด ที่จะมีการปลูกในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวด้วยว่า ต้นรวงผึ้งที่จะทำการปลูกในครั้งนี้ เป็นต้นไม้พระราชทาน ที่จะต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด โดยได้จัดเตรียมปุ๋ยอินทรี ที่ผ่านการหมักมานานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในส่วนของดินที่ใช้นั้น เป็นดินคุณภาพอย่างดี เป็นหน้าดินที่นำมาจากพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร.สุทธิชาติ รัชตะ ขัอมูล โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top