ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นายอำเภอคนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นายอำเภอคนใหม่นายสุเชาว์ ทูโมสิก ผอ.ศปส.จ.สุราษฏร์ธานี ที่สอบตำแหน่งนายอำเภอผ่านและจะเข้าอบรมโรงเรียนนายอำเภอในวันอาทิตย์ 21 เมษายน 2562 นี้และในวันนี้ ว่าที่นายอำเภอสุเชาว์ ทูโมสิก ได้เข้ากราบคารวะนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฏ.ที่หัอง.ผวจ.ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี

Back To Top