ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.45 น. เป็นต้นไป

ทีมงาน Admin กลาง

Back To Top