ข่าวสังคมยะลา

วันที15เมษายน2562จุดเฝ้าระวัง7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกราน ร่วมด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนถิ่น และจิตอาสา ในพื้นที ต..ตะโละหะลออ.รามันจ.ยะลา
เมือเวลา09.35 น.
พล.ต.ต กฤษฎา แก้วจันดี ผบก.ภ.จว.ยะลามาตรวจความเรียบร้อยณ.จุดเฝ้าระวัง7วันอันตราย ตำบลตะโละหะลอ พร้อมกับให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที ทีปฎิบัตหน้าที ณ.จุดเฝ้าระวัง ตำบลตะโละหะลอ อ.รามันจ.ยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณครับ

Back To Top