เตรียมต้อนรับนายกลงพื้นที่สมุย

จ.สุราษฎร์ธานีเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เปิดระบบส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

บ่ายวันนี้(12 ก.พ.62) ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เป็นประธานเปิดระบบส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณท่าเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมชมขุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง พร้อมกับตรวจเยี่ยมเตาเผาขยะเทศบาลนครเกาะสมุยในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.มะเร็ต และเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย อีกด้วย

ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำหนดให้มีพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย เพื่อสร้างความมั่นคงของคุณภาพชีวิตให้แก่ปะชาชน และสนองความต้องการการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่โครงการ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาชนตลอดแนวเส้นท่าน้ำประปามีน้ำสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้เชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันดังกล่าว.

Back To Top