เตรียมจัดงานแห่ผ้าขึ้นพระธาตุนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สำนักศิลปากรที่๑๒นครศรีธรรมราช ถ่ายภาพ ๓๐,๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
———-
จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๒ และสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
———
โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

พงศพัศ หนูเอียด / นครศรีธรรมราช/รายงาน

Back To Top