มอบกระเช้าให้นายก 5 จังหวัดชายแดนใต้

ร.ต.ท.ประสงค์ หลังนุ้ย(ดาบสงค์ทางหลวง) ด.ต.วิโรจน์ หวันเก (ดาบโรจน์ละงู) อดีตยอดมวยใต้ ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบู บก.ข่าวอาชญากรรมภาค9 เลาะ อันดามัน มอบกระเช้าให้กับนายกสมาคมมวย5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ต.ท.วฤทธิ์ เจ๊ะโด ว่าที่ผกก.เมื่อวันที่30 มค.62 ณ โรงแรม River Living Place

Back To Top