ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุราษฏร์ธานี ด.ต.กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ์

คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์-เว็บไซต์ข่าวอาชญกรรมภาค 8 ขอแนะนำข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตอาสาเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมและมีความรับผิดชอบสูง ด.ต.กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุราษฏร์ธานี
ประวัติรับราชการ.จบจากนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 10 จากโรงเรียนพลตำรวจ 8 ปัจจุบันคือศูนย์ฝึกตำรวจภาค 8(ศฝร.ภ.8)ปัจจุบันรับราชการตำรวจ สภ.กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์.นับเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยที่มีความรู้สูง.โดยเฉพาะเคยผ่านงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานีเมื่อปี 2557 ได้รับรางวัลการบริหารสหกร์ออมทรัพย์ตำรวจดีเด่นแห่งชาติจึงนับเป็นความภาคภูมิใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อย
เป้าหมายในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี คือทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานีมีความมั่นคง สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด การทำงานทุกด้านยึดถือคติประจำใจ ความโปร่งใส หัวใจคุณธรรม
นี้คือเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆของตำรวจชั้นผู้น้อย ด.ต.กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ์.คอบัมน์นี้จึงนำเกร็ดประวัติมาเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อยให้มีกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่รับใช้สังคมและประชาชนต่อไป
โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.นสพ.-เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top