สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2562แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(31 ม.ค.62) ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายเขตต์ บุญมี หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการภาคใต้ สถาบันจุฬาภรณ์ เชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ประจำปี 2562 วางหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการร่วมในพิธี ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน จัดทำด้วยกระดาษพื้นสีขาว ด้านหน้ามีตราประจำพระองค์ “จภ” ขณะที่ด้านในฝั่งซ้ายมีคำอวยพรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ข้อความว่า“สุขสันต์วันปีใหม่ 2562” “Season’s Greeting 2019” พร้อมลายเซ็นพระนาม และด้านในฝั่งขวาเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ///

Back To Top