ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามการดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ในเขตพื้นที่อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top