ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านช่วยเหลือเหยื่อปลาบึก

วันพุธที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 15.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ติดตามความคืบหน้าการเยียวยาให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะการเร่งสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยทั้ง 23 อำเภอ โดยในการประชุมในวันนี้เป็นติดตามความคืบหน้าและเร่งซ่อม และสร้างบ้านใหม่แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านพังเสียหายบางส่วน 50,197 หลัง ซึ่งดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 50,075 หลัง คิดเป็น 99.76% คงเหลือ 122 หลัง คิดเป็น 0.24% กรณีบ้านพังเสียทั้งหลัง 316 หลัง ก่อสร้างตามแบบโยธาฯ 183 หลัง ก่อสร้างตามแบบเดิม 77 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 หลัง
พงศ์พัศ หนูเอียดรายงาน

Back To Top