ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปาบึก

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นให้กำลังใจผู้ปฏิงานในพื้นที่ และติดตามการดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ในเขตพื้นที่อำเภอพระพรหมจ.นครศรีธรรมราช และในการนี้ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายร่วมกับมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก
โดยสรุปความเสียหายในเขตพื้นที่อำเภอพระพรหม มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลังจำนวน 33 หลัง เสียหายบางส่วนจำนวน 3,748 หลัง ซ่อมแซมแล้วเสร็จจำนวน 3,374 หลัง อยู่ในระหว่างเร่งดำเนินการอีกจำนวน 374 หลัง

Back To Top