รักษาดินแดนยิ่งชีพ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติ จำนวน 3 ราย

วันนี้(18 ม.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องศรีสุราษฎร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อมอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม ซึ่งควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ และรับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา นายจิรภัทร จันทรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ และนายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ ตำแหน่งนายอำเภอชัยบุรี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ ภ.ป.ร.” ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต.

Back To Top