บริจาคสิ่งของช่วยกาชาติ

ภาคส่วนต่างๆ พร้อมใจมอบสิ่งของและปัจจัยให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด ประจำปี 2562 นำหารายได้ช่วยเหลือสังคม

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้(17 ม.ค.62) หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนผู้ประกอบการ ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีจิตกุศล ได้ทยอยนำปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ พัดลม เตารีด ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆ จำนวนมาก ไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด ภายในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อหารายได้สมทบทุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปปฏิบัติภารกิจด้านบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส

ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับสิ่งของบริจาคด้วยตนเอง พร้อมกับกล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย และกล่าวเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมชมและเที่ยวงานการกุศลในวันดังกล่าว พร้อมกับขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077- 272798 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

Back To Top